Logowanie do serwisu
WiGometr - Indeks Nastrojów Inwestorów
Kiedy na gpw w Warszawie zacznie się hossa ?
w 2023 r
w 2024 r
w 2025 r

Głosuj

Zagłosuj aby zobaczyć wyniki ankiety.

Polska

> 1 maja – zapomniane święto. Dzień pamięci ofiar chrystianizacji Słowian

 

1 maja – zapomniane święto 

 

Dzień pamięci ofiar chrystianizacji Słowian

 

Watykańska religia rozprzestrzeniała się na wschód Europy nie za pomocą pokojowych misji ale przede wszystkim za pomocą ognia i miecza. Tereny między Łabą i Odrą zamieszkiwały ludy słowiańskie mówiące swoim językiem jeszcze w czasach średniowiecza co odnotowują kroniki, a osadnictwo słowiańskie sięgało w pewnych okresach aż do Renu. 

 

Dzisiaj mało kto wie, ale w imię religii wyrżnięto naszych słowiańskich braci. Wymordowano całe słowiańskie ludy takie choćby jak: Wagrowie, Obodrzycy, Dołężanie, Lipianie, Drzewianie, Wkrzanie, Morzyczanie, Redarowie, Łużyczanie, Milczanie, Lesisty, Serbowie czy Wieleci których mordowaliśmy razem z niemieckimi książętami. Paradoksem jest to, że słowiański lud który walczył z Rzymem zwany Germanie został pokonany a najeźdźcy przejęli jego nazwę jako swoją i zawłaszczyli jego historię. Tak powstały Niemcy które są krajem młodszym nawet od USA. Podobnie było z ludem Prusów który podbito i przywłaszczono sobie jego historię. 

 

Pod mieczem Watykanu zginęły całe narody. To klasyczne ludobójstwo ale wiedza o tej historii jest zarówno przez Kościół jak i oficjalne władze ukrywana. 

Watykańscy papieże cyklicznie ogłaszali krucjaty przeciwko pogańskim Słowianom zamieszkującym te tereny. Kto nie zmienił starej świętej pogańskiej wiary ten ginął od miecza albo od tortur. Kto z możnowładców buntował się przeciwko nowej papieskiej władzy – na tego rzucano klątwy wyłączając takie osoby ze społeczności. Klątwy rzucone przez papiezy na Polskę nie zostały zdjęte do dnia dzisiejszego. Kto wie, że zagrożony klatwą Jagiełło musiał zreagnować z zajęcia pustego po bitwie pod Grunwaldem Malborka. Jeszcze w latach 70-tych Watykan nie uznawał polskiej administracji kościelnych na ziemiach odzyskanych. 

Od wieków niemiecki oręż wspólnie z papieską władzą walczą ze Słowianami przesuwając granice starego limes oddzielającego królestwo Franków od imperium Słowian które było na Renie coraz dalej na wschód. 

 

Jako Polacy mieliśmy więcej szczęścia niż nasi bracia zza Odry. Widząc potęgę papiestwa i okrutny los naszych zachodnich braci polscy władcy wyrzekli się starej wiary i dla zachowania przy życiu narodu przyjęli nową religię. Religię która – jak piszą kronikarze – była radykalnie agresywna i przez to odmienna od wierzeń pokojowych Słowian. Która siała zniszczenie i niewolę choć głosiła inne idee. 

Nam, Polakom zabrano słowiańską duszę, zabrano tożsamość, historie naszych wielkich przodków, spalono miejsca kultu budując na zgliszczach koscioły. Regularnie bunty miejscowej ludności która powracała do starodawnych wierzeń topiono we krwi. W historii nazywa się to „reakcją pogańską” np. powstanie za czasów Masława. Dzisiaj uczą nas mitologii greckiej czy rzymskiej ale zakazuje się nauczania i mitologii Słowian. Antykościelne bunty nie były tylko w Polsce ale wybuchały regularnie w innych słowiańskich krajach np. w Czechach, na Rusi. Jeszcze w XX wieku KK siał nienawiść do tzw. wiedźm, czyli kobiet które według Słowian pomagały ludziom bo miały wiedzę z Wed, miały wiedzę o leczeniu ziołami przekazywaną z pokolenia na pokolenie. Na zachodzie miały mniej szczęścia – palono je masowo na stosach. 

 

Zabrano i ośmieszono nam naszą własną wielką historię. Historię Wielkiego Lechistanu o której piszą kroniki perskie, arabskie, frankońskie, sagi duńskie i inne historyczne źródła materialne. Jeszcze przed rozbiorami pruska encyklopedia wymieniała królów Lechii zanim tron objął Mieszko I. Dzisiejsza zakłamana historia pokazuje nas Polaków jako prymitywów którzy po przejęciu chrześcijaństwa zeszli z drzew i w ten sposób zostali ucywilizowani. A kto wie, że Bałtyk nazywano Morzem Sarmackim a Karpaty górami Sarmackimi ? Różne kroniki nazywały nas różnie w różnych okresach historycznych. Byliśmy Sarmatami, Lechitami, Scytami zachodnimi, Wenedami czy np. Wandalami znad rzeki Wandali (Wisły) którzy współnie z Hunami (Węgami) złupili cesarstwo rzymskie. 

 

Straty poczynionione przez chrystianizację na narodzie były tak olbrzymie, że dzisiaj trudno to sobie nawet wyobrazić. To tak, jakby obecnie ktoś na siłę próbował nawracać Polaków na islam. Taka byłaby skala oporu, przelanej krwi, zniszczeń ludzkich i materialnych.

 

W strategicznych kwestiach papiestwo zawsze broniło niemieckiej ekspansji na wschód. Celem papiestwa i niemieckiej polityki był i jest podbój terenów wschodnich Europy. Także dzisiaj zakulisowa polityka krajów anglosaskich prowadzi do tego aby jątrzyć i napuszczać wzajemnie jednych Słowian na drugich.

W ten bardzo niepoprawny politycznie dzień pamięci ludobójstwa Słowian złóżmy hołd milionom bezimiennych ofiar, naszych słowiańskich braci którzy ginęli w męczarniach i torturach tylko dlatego, że chcieli żyć według swoich świętych słowiańskich praw i zwyczajów.

 

 

Niniejszy artykuł jest próbą refleksji nad tą częścią naszej historii która jest nadal zakazana, zakłamana, ośmieszana i nie ma na celu siania nienawiści ale postuluje jedynie o pokazanie historycznej prawdy oraz oddanie hołdu i czci wielkim przodkom naszej słowiańskiej historii. 

 

Grzegorz Nowak 

serwis Giełdowy amerbroker.pl Komentarze

[2017-05-03] Slava
Wielki szacun za to że nie unika Pan trudnych tematów. Wielu ludziom otworzy to oczy na to jak bardzo mamy zakłamaną historię.

[2017-05-03] pepe
https://www.youtube.com/watch?v=RDt4YQZjZvs - powstaje Muzeum historii Slowian

[2017-05-08] Magyar
Mam do Pana pytanie o Grody Czerwieńskie, potem Ks.Halicko_włodzimierskie,jak Pan ocenia ludność tych ziem - czy mieszanie się mat.genetycznego wyszło na dobre? Przypomnę do 981 były w PL, potem Rusini odbierają i w 1018 B.Chrobry ponownie włącza, jednak w 1031 ok.znowu do Rusi, potem krótko są lennem Korony i aż do 1340, kiedy to Kaz.Wielki włącza do Korony są rusiniziowane, potem trwają od 1349 do 1387 walki między...Węgrami (!) Litwinami i Polakami o te tereny. Jak Pan zapatruje się na obszar tego skrawda Polski w aspekcie etnograficznym, antropologicznym i historycznym, przyzna Pan że są to ciekawe dzieje.

[2017-05-09] Simon
Do poszerzenia wiedzy o Nas zajrzyjcie do "Słowiańscy królowie Lechii" oraz "Chrześcijańscy królowie Lechii" Janusza Bieszka. A na filmie Wołyń zastanawiałem się dlaczego na Polaków Ukraińcy mówili Lechy, Lachy. Po przeczytaniu książek zrozumiałem.

[2017-05-09] Simon
Magyar. To są wszyscy Słowianie. Od Renu aż po Don. Oprócz ludności napływowej z Zachodu i z azjatyckiej części Rosji. Dlatego Rosjanie zamieniali ludność z jednej części Rosji, ZSRR wywożąc ich tysiące kilometrów. Czego przykładem jest dobitnie konflikt we wschodniej części Ukrainy.

[2017-05-09] Magyar
jak oceniacie proces asymilacji Ukraińców obecnie w Polsce?

[2017-05-12] podróżnik
proszę zauważyć, co Niemcy zrobili z Łużyczanami, do dzisiaj w rejonie Bautzen (Budysin) są ostatki tego ludu i języka. Dokładnie badałem ich. Pablo.

[2017-05-12] adsas
Magyar - w czasach zaboru austriackiego na tych terenach osiedlano kolonizatorów różnej narodowości, głównie Żydów i niemców. Aczkolwiek znam ludzi z tych terenów i są specyficzni, ale każdy region jest specyficzny.

[2017-05-12] Mg
a gdzie będzie miejsce dla nas Węgrów w Państwie Słowian?

[2017-05-23] Magyar
co znaczy "specyficzni" @ adsas

[2017-06-09] GNowak
@ Magyar, ludność tych ziem to Lędzianie przynależący do Rzeczypospolitej. Mieszanie się ludności na pograniczu to zawsze proces naturalny, zwłaszcza w przypadku ludów z tej samej grupy językowej tak jak np. my czyli Sarmaci i Scytowie - czyli dzisiejsi Ukraińcy. Tak, to ciekawa mozaika ludności. Prawdziwe walki na tym terenie zaczęły się dopiero od inspiracji Wiednia podczas zaborów gdy postanowiono podzielić tę ludność i wymyślono w Galicji odrębności narodowej jako Ukraińców. A później kontynuował to skutecznie Berlin i Moskwa. I tak zostało do dzisiaj. Kim są dzisiejsi Ukraińcy ? W zdecydowanej większości mazowszanami - gdyż po najazdach tatarskich rdzennych Rusinów pozostało zaledwie z 10 % co sprawiło, że sprowadzano biednych chłopów z Mazowsza i osiedlano ich tam. Mamy tę samą haplogupę krwi R1A1, pogranicze polsko-białorusko-ukraińskie jest sercem dawnego imperium Słowian. Dopóki Berlin będzie kontynuował projekt pod nazwą EU to zawsze Niemcy będą starały się dzielić nasze narody. Od tysiąca lat Niemcy były i sa największym wrogiem Polski i całej Słowiańszczyzny. Celem Berlina jest podzielić na jak najmniejsze państwa te tereny i rządzić nimi na zasadzie devide at impera. Polacy i inne państwa słowiańskie muszą zrozumieć, że tylko unia Słowian (bez Rosji) jest w stanie przeciwstawić się agresywnej polityce Niemiec i przynieść pokój Europie Środkowej.

[2017-06-13] Simon
http://wyborcza.pl/7,75400,21950770,sensacyjne-grodzisko-scytow.html czytelnicy wyborczej, po komentarzach pod artykułem piszą jakieś bzdury. W lemingowych głowach to się w głowie nie mieści.

[2017-06-24] Magyar
Witojte, mam na imię Pavel, przedst.się jako Magyar. Słuchojte - Nowak ma dużo racji, spycha się Słowian i narzuca nam naukę języków zachodnich a my powinniśmy mówić po polsku, nie uczyć się języków, ale je narzucić innym! TAK.jestem od strony ojca z Zamościa, Lodomeria. Piękne tereny. Mam grupę krwi O Rh - . SLAVI TAK!

[2017-06-27] LodomeriaFun
czytam Pana i oczom nie wierzę - skąd taki zdolny człowiek w Polsce ? pomyłka jedna - tam chłopi z Małopolski głównie, + ci wraz ze szlachtą z Mazow.Wlkp., mówię o Ks.Halicko_włodzimier a nie dzisiejszej Ukrainie czy Zabużanach sprzed wojny - tj. dzisiaj Wrocław i ziemie odzyskane. Między Ukraińcami a Polakami, też Polakami z obecnych terenów wsch lubelskiego, bo tylko tacy tam są w 97%, jest duża wręcz potężna różnica i DNA tego nie zmieni, bo idzie o mentalność ,ducha. Proszę zauważyć, że Św.Kazimierz nie był etnicznie Polakiem!!! a był Niemcem i Litwinem a jednak faktycznie był Polakiem, bo miał serce Polaka. Tożsamość. Podobnie Kopernik, możliwe, że był w dużej mierze Niemcem, jednak to nie ma znaczenia!!! bo był po str.PL.Pan Panie GN, robi błąd bo idzie Pan za genetyką a nie tożsamością. A tożsamość Ukrainy od 200=300 a nawet 450 lat jest wyodrębniona i antagonistyczna wobec PL. Już Powstnie Chmielnickiego o tym mówi.

[2017-07-05] SpiskePodhrade
Lista Państw o silniejszym katolicyzmie w samej Europie od PL: 1.Malta,2.Portugalia,3.Słowacja...teraz prawosławni bardziej praktykujący niż w PL katolicy Rumunia. Przed PL będą jeszcze Węgry i Słowenia CHorwacja licząc standardy zachowań etycznych. W samej Europie. Do tego wielu Austriaków jest b.uczciwych niż PL, wielu Norwegów (protestanci) czy Łotyszy (mix)

[2017-07-09] psychoterapeuta
Panie Grzegorzu bije z Pana tekstów gorycz, pretensje do kościoła, do rodziców, a może to się bierze z tego, że gdzieś pogubił Pan się w życiu, co?

[2017-07-15] Pablo
Grupa Wyszehradzka - myślę, że ciekawy temat. G.W. - realny byt czy spotkanka starszych panów?

[2017-07-19] Chłodnym okiem
Historia była i jest przekłamywana. Nie będę dyskutował z faktami. Jednak głupotą jest nie jeść chleba dlatego, że piekarz bije żonę. Natomiast jeżeli ksiądz katolicki cudzołoży, pije czy w inny sposób swoim zachowaniem zaprzecza wyznawanej przez siebie religii, zgodnie z tą religią nie do mnie należy jego ocena i w żaden sposób nie zmienia to mojego stosunku do Boga. Wszyscy jesteśmy w mniejszym lub większym stopniu pokręceni tylko jedni zdają sobie z tego sprawę, inni nie. Stary Testament pełen jest makabrycznych scen. Temat rzeka - od zawsze.

[2018-01-10] Barszczu
Panie Grzegorzu skąd te informacje o Germanii słowiańskiej i Wielkiej Lachii. Ma Pan jakieś źródła, chętnie poszerzę wiedzę.

[2018-02-07] GNowak
Literatury jest już coraz więcej. Proszę chociażby przeczytać: Królowie Lechii i Lechici w dziejach, Słowiańscy Królowie Lechii, Chrześcijańscy Królowie Lechii - autor Janusz Bieszk.

Dodaj komentarz

Podpis  
Dołącz obraz (jpg, png, gif)