Logowanie do serwisu
WiGometr - Indeks Nastrojów Inwestorów
Kiedy na gpw w Warszawie zacznie się hossa ?
w 2023 r
w 2024 r
w 2025 r

Głosuj

Zagłosuj aby zobaczyć wyniki ankiety.

Publiczny

+ Reset cywilizacji co 676 lat

 

 

Upadek cywilizacji to temat którym mass media straszyły ludzi co jakiś czas. Raz była to pluskwa milenijna a innym razem kalendarz Majów. Jest jednak jeden temat który nie dość, że nie jest poruszany przez media głównego nurtu to informacje o nim są skrzętnie ukrywane. 

Na polskim gruncie badaniem cykliczności resetów cywilizacji zajmują się tacy badawcze jak inż Nowak czy Artur Lalak i Grzegorz Skwarek. Niestety wnioski jakie można wysnuć z wystąpień czy publikacji poszczególnych autorów nie nastrajają zbyt optymistycznie. W dużym skrócie wynika, że upadki cywilizacji mają charakter wręcz totalny i występują cyklicznie. Ponadto elita władzy ukrywa wiedzę o resetach przed społeczeństwem. Pozwala to elitom przejmować kontrolę nad społeczeństwem na kolejne czasy po resecie. Co najciekawsze, resety są dobrze udokumentowane w historii w postaci dużej ilości zapisów w kronikach i innych księgach znanych historykom.  

 

VARY - czyli jak przeżyć reset ? 

Wśród Słowian i ludów haplogrupy R1A1 zachowały sie podania w Varach czyli specjalnie przygotowanych podziemnych warowniach w których udawało się przetrwać populacji aby po wielu latach odrodzić cywilizację na nowo. Warom na terenie polski poświęciłem odrębny artykuł >> amerbroker.pl/

Źródła historyczne podają, że podczas takich resetów giną całe ludy i narody. W wielu kronikach europejskich są informacje, że w czasie takich kataklizmów ginie co najmniej 80 % populacji a zdarza się, że nieraz są to wartości dużo większe. Pozostaje tak naprawdę garstka ocalałych. Należą do nich ci którzy mają wiedzę o tych resetach i wiedza jak się przed nimi ochronić. Zwani są oni na kartach historii czarnogłowymi i są ludami semickimi które systematycznie po każdym resecie poszerzają swój obszar panowania i zasiedlenia. Drugą grupą pozostaje garstka nielicznych tubylców którzy jakimś cudem przetrwali takie wydarzenie. Trzecią grupę stanowią ci którzy zamieszkiwali teren który został takim resetem pominięty. Takim dość szczęśliwym miejscem który został przez Stwórcę czy naturę ochroniony w ostatnim resecie jest obszar pomiędzy Odrą a Dnieprem i Dźwiną. W dużym uproszczeniu jest to obszar I Rzeczypospolitej. Czyli kolebka Słowian w Europie.  

Bardzo dużo informacji na temat resetów cywilizacji znajduje się w znanych nam książkach. Często jest to wiedza jawnie dostępna a często jest ona zmanipulowana poprzez akademicką interpretację elit rządzących które podlegają czarnogłowym. Niestety twórcza dyskusja z akademickimi elitami uzależnionymi od pensji czy grantów rządzących namiestników najczęściej jest niemożliwa. Robią to więc zazwyczaj pasjonaci lub ludzie niezależni finansowo którzy nie muszą nikogo słuchać i nikomu podlegać. 

Czy możliwe jest zakłamywanie historii współcześnie ? Oczywiście że tak. Bardzo grubym przykładem jest chociażby przejęcie chrztu przez Polskę w 966 roku które nigdy nie miało miejsca w tym czasie a na dodatek nie ma ani jednego dokumentu pisanego potwierdzającego ten fakt. Ba, kolejną manipulacją jest chociażby rzekoma obrona Jasnej Góry która jak się okazuje nie tylko jest totalnym kłamstwem ale i manipulacją. Jak się bowiem okazuje w świetle dokumentów historycznych Kordecki, przeor Jasnej Góry nie tylko, że nie chciał walczyć w obronie Rzeczypospolitej ale wysłał wiernopoddańczy list do Karola Gustawa uznając jego zwierzchnictwo. Bardziej współcześnie nielicznym znana jest informacja o tajnym spotkaniu czarnogłowych w ambasadzie Izraela w 1974 roku na którym postanowiono, że odpowiedzialność za żydowski holocaust przejdzie z Niemców na nazistów oraz współpracujących z nimi Polaków których uzna się za światowe centrum antysemityzmu. Potwierdził to nie było kto tylko sam Norman Davies >>  wiadomosci.dziennik.pl/opinie/artykuly/609563,norman-davies-historia-holokaust-zydzi-polacy-ii-wojna-swiatowa-niemcy-hitlerowcy.html. Dziejemi bardziej odległymi, sprzed kilkuset czy kilku tysiecy lat manipulować jest dużo łatwiej. 

Zasadniczym pytaniem pozostaje to czym była choroba która niszczyła całą cywilizację i o to toczy się właśnie spór. Pytaniem otwartym pozostaje także to na ile przyjęty model czasowy, że reset występuje dokładnie co 676 lat elastyczny a na ile sztywny i mocno potwierdzony w dokumentach. 

 

Znane nam już resety cywilizacji 

 

Dotychczasowe resety cywilizacji znane nam są jako dżumy. W rzeczywistości nigdy dżumami nie były. Dowodów na to jest mnóstwo. Są tu lekarze, będą mogli sami to zweryfikować. Będziemy do tego dochodzić. Każdy reset charakteryzował się nagłymi zmianami klimatycznymi. Raz zamarzał Bałtyk a innym razem były całe serie wybuchów wulkanów które na wiele lat przyćmiły słońce i nastał nieurodzaj który doprowadzał do głodu. 

Resetom zawsze towarzyszyły wielkie zmiany klimatyczne, wielkie niespotykane wcześniej migracje ludzkości oraz głody i wojny. Kroniki z miast Europy Zachodniej z tamtego okresu mają całe mnóstwo opisów jak umierali ci mieszkańcy, jak cierpieli i jak długo to trwało. Dzisiejszy badacze czy zwykli lekarze zgodnie chórem stwierdzają, że Ci ludzie mogli umrzeć na wiele innych chorób ale na pewno nie na dżumę. Tak się umiera na chorobę popromienną. Dodatkowo jest mnóstwo informacji poświadczających, że przez długi okres kolejne pokolenia nie dożywały dłużej niż do okolic 40 lat. Na pewno więc nie była to choroba bakteryjna ale co najwyżej wirusowa. 

Paryski wydział medycyny w 1347 roku za powstanie zarazy obwiniał niebiosa a dokładnie koniunkcję trzech planet z których miało nadejść morowe powietrze. Winę zrzucano także na pchły które miały przenosić morowe powietrze. Spotkałem się też z publikacjami naukowców którzy głosili, że zarazę rozprzestrzeniały jakieś drobnoustroje które przenosiły się na kłosach pszenicy. Głoszono już mnóstwo bzdurnych teorii byle tylko jak najdalej odejść od prawdy. 

 

Dżuma średniowecza tzw. czarna śmierć z 1348 roku 

Ostatni znany nam chronologicznie reset miał miejsce w 1348 roku i nosił też miano tzw. morowej zarazy. Poprzedziły go nagłe i duże zmiany klimatyczne - w 1323 roku zamarzł Bałtyk oraz wystąpiły w tym okresie dwie fale głodu. Pierwsza z lat 1315-1317 i druga 1346-1347 rok. 

Jako ciekawostkę można dodać, że nie ma żadnego rodu szlacheckiego czy arystokratycznego który wywodziłby swoje udokumentowane pochodzenie sprzed tego okresu. 

Historycy oficjalni szacują, że dżuma z 1348 roku czyli ta tzw. czarna śmierć zabiła około 80 % mieszkańców Europy Zachodniej. Z kronik dotyczących obszaru Włoch wynika, że tam było to prawie 100 % całej populacji Włoch. Podobnie jest w kronikach z wysp brytyjskich gdzie opisuje się że było to często dużo powyżej 90 % mieszkańców.  

W Polsce czarna śmierć była łaskawa i praktycznie ofiary tej zarazy były symboliczne. 

 

Dżuma Justyniana 540 rok ne 

 

Według Owczesnych historyków dżuma Justyniana miała charakter ogólnośiwatowy. Spustoszyła Azje Arabie, Afrykę Północną i znaczną część Europy. W tym czasie upadło wielkie imperium Scytyjskie którego byliśmy częścią jako Lechici. 

 

 

Dżuma ateńska 430 pne 

 

O dżumie ateńskiej pisał Tykidydes. Kolejny raz w historii pojawił się scenariusz masowej zagłady ludzkości. Pojawia się niespodziewanie i nagle i w ten sam sposób zanika. Ludzie nie są w stanie się przed nią uchronić i w żaden sposób nie przyczyniają się do jej powstania. 

 

....................................................................................................................

 

 

Opis poszczególnych teorii, źródeł i artykułów które poruszją temat cyklicznych resetów

 

Pierszym który w Polsce poruszył temat resetu był inż Nowak który powiązał go ze zmianą przebiegunowania ziemi. Wywody p. Nowaka słucha się trduno bo nie ma daru błyskotliwego i ciekawego prezentowania swoich tez ale warto to wysłuchać bo mimo wszystko materiał jest bardzo ciekawy. 

Według Nowaka cyklicznie występujaca dżuma to  klasyczna choroba popromienna która powstaje w związku z cyklicznym przebiegunowaniem Ziemi podczas którego występuje czasowe zaburzenie w działaniu pola magnetycznego występującego wokół naszej planety. W konsekwencji z powodu braku wystarczającej warstwy ochronnej wokół Ziemi do jej powierzchni dociera promieniowanie kosmiczne i ludzie oraz zwierzęta zaczynają masowo umierać. 

Z uwagi na to, że w Polsce występują bardzo duże ilości pokłady darniowych rud żelaza to okazuje się zbawienne dla Polaków. Te pokłady rudy żelaza magazynują to promieniowanie. 

>>> www.youtube.com/watch

 

poniżej mapa występowania ostatniej dżumy w Europie (obszary zielone praktycznie wolne od zagłady)

 

 

 

 

 

 

Oto ciekawa wypowiedź na temat wcześniejszego resetu podczas którego upadło Cesarstwo Rzymskie pod naporem naszych przodków Słowian zamieszkujących tereny Scytii Wschodnioeuropejskiej oraz Scytii Zachodnioeuropejskiej. Okres ten fałszywie znany jest jako najazd Hunów i upadek Cesarstwa Rzymskiego. Obszar między Renem a Wołgą i aż do Dunaju na którym zamieszkiwali Słowianie, nasi przodkowie był zupełnie niezdatny do życia. Wydarzył się tu kataklizm naturalny który zmusił całe narody do ucieczki na południe. Uciekali starcy, dzieci, sżły tabory z całym dobytkiem i zwierzętami. Według rzymskiego chrzescijanskiego historyka Orozjusza zaczeło się to kiedy "na niebie pojawił się wielki błysk i olbrzymi huk na północy". Orozjusz pisze dalej, że Słowian uciekających z północy Rzym mordował do ostatniego dziecka, starca, kobiety. 

 

>>> youtu.be/ah6JnjZTjaU

 

Czarnogłowi i fałszerstwa historii po katakliźmie 

>>> www.youtube.com/watch

 

Z kolei latopis litweski podaje, że przy kolejnym katakliźmie mały kraj jakim jest Litwa zajmował olbrzymie połacie pustej prawie ziemii na której nie było nie tylko ludzi ale kamienia na kamieniu. Tak powstało rozległe Wielkie Księstwo Litewskie. 

 

...................................................................................................

 

Kolejną teorią zakładającą cykliczne resety cywilizacji na ziemi opublikował znany badacz historii Artur Lalak. 

 

Poniżej wypowiedź która prezentuje jego teorię i w pewien sposób koresponduje z wcześniejszymi teoriami inż Krzysztofa Nowaka. 

>>> youtu.be/JXxZCvOFMxo

 

....................................................................................................

 

Przy najbliższym resecie zginie około 2 mld ludzi 

 

Od jednego z klientów dostałem bardzo ciekawy link serwisu giełdowego prowadzonego przez Austriaka Manfreda Zimmera. Ten bardzo znany nie tylko w świecie niemieckojezycznym analityk pisze, że wg analiz jego zespołu wynika, że wciągu najbliższych kilku lat na świecie w wynki resetu zginie około 2 mld ludzi. Manfred Zimmer twierdzi, że ludzie Ci zginą nie od wirusa ale od powikłań związanych ze szczepionkami. Szczepionki oficjalnie uważa za element depopulacji przygotowany przez rządzące elity. Zszokowalo mnie, że człowiek który posiada taki autoretyt rzucił na szale swój prestiż i stawia tak ekstremalne projekcje. Zaiinteresowani mogą sobie przeczytać ogólnodstępny raport jak i wcześniejsze. Według mnie mankamentem tego opracowania jest zbyt częste sięganie do źródeł religijnych czyli między innymi biblii i talmudu. Wtajemniczeni twierdzą, że to właśnie silna strona prognoz M Zimmera gdyż posiada on swoje wtyki wśród globalistów. 

 

>>> www.amanita.at/docs/open/newsletter-e.pdf

 

 .....................................................................................................

 

Wykaz kilku źródeł kronikarskich opisujących czas dżumy 

 

>>> www.youtube.com/watch

 

Orozjusz "Historia przeciw poganom" 

> pl.wikipedia.org/wiki/Pawe%C5%82_Orozjusz

 

Lalak - Zidy i czas po Apokalipsie 

>>> youtu.be/Tf_njDrtsrk

 

 .......................................................................................................

 

 

Wywiad z A Lalakiem, reset 2024 r 

Zaginione filmy Etera. Człowiek który pasjonowął się tematem zniknął pewnegop dnia a wszystkie jego filmy na ten temat  zostały skasowane. Aktualnie trwa póba ich odtwarzania w necie. Umieszczam je bo mniej lub bardziej są powiązane tematycznie. 

cz 1 

>>> youtu.be/8WbghPjbgtI

cz 2 

>>> youtu.be/f_p009yrw_I

 

>>> www.youtube.com/watch

 

>>> www.youtube.com/watch

 

>>> wolnemedia.net/cykl-resetow-co-676-lat-1/

 

prezentacje sprzetu wojskowego

>>> www.youtube.com/watch

>>> youtu.be/iKummOvBSg8

>>> youtu.be/3nuKFJJHU2g

>>> www.youtube.com/watch

>>> youtu.be/WDZxNggB3hE

poniżej Eolon Musk

>>> www.youtube.com/watch

 

>>> www.youtube.com/watch

 

.............................................................

 

 

Dzisiaj dodaję ciekawe dyskusje na temat resetu z innym badaczem tego zjawiska Mirosławem Swami

 

>>> www.youtube.com/watch

>>> www.youtube.com/watch

>>> www.youtube.com/watch

>>> wolnemedia.net/cykl-resetow-co-676-lat-1/

 

2 czerwca 2021 

 

 

 

 

ciąg dalszy w opracowaniu i będzie systematycznie uzupełniany 

 

 

 

 

Według A Lalaka cykle katastrof na ziemi występują co 676 lat

>>> youtu.be/h2GQuir0xpk

 

Elity zaplanowały już także reset w sposobie żywienia ludzi 

>>> www.youtube.com/watch

 

 

 

Kolejna ciekawa dyskusja z udziałem p. Artura Lalaka 

>>> www.youtube.com/watch

 

22 sierpnia 2021 

 

 

 

Jak zareagują elity ? 

>>> www.youtube.com/watch

 

Późne znaki resetu - Przebieg resetu 676 - GEORESET2024 

>> www.youtube.com/watch

 

A tu cały zestaw innych tematów powiązanych 

>>> www.youtube.com/@GeoReset2024

 

14 marca 2023 r 

 

 

 

Ciekawe tematycznie linki 

 

 >>> www.youtube.com/watch

 

 Komentarze

[2021-02-05] Paweł Pieczak
strach sie bać

[2021-02-10] Lucjan
Reset wg globalistów https://niezaleznatelewizja.pl/index.php/2021/02/09/wielki-reset-droga-do-zniewolenia-ludzkosci/?fbclid=IwAR1bE0W1xT-qAUwWYYza5p8Rui-22oxJ8zMqMtpeKtMs_V3U74KbShpTZG0

[2021-02-10] viki
to tez dobre https://www.youtube.com/watch?v=EQ8kvtfgdtg&fbclid=IwAR1x58qgk2J_ZRRyQTCU2dyXHDJHtRX47cdJ1aGXxfeyUcX6eAVs71xhPGQ

[2021-02-10] Darek
https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR06syP_qAg_x-fhi_9FNohxNoDqE6Lv78aCNAVLJB5bmPd7J45K-TzL_sk&v=tM0Oj_QBJzw&feature=youtu.be

[2021-02-28] Marcel
Pytanie jest inne co wtedy będzie się liczyć - złoto, srebro a może bitcoin?

[2021-04-03] cykor
liczyć się będzie 1. to że żyjesz 2. to że jesteś zdrowy 3. to że umiesz.

[2021-04-03] Iza
Fantastyczny materiał, bardzo ciekawy spotkałam się tymi informacjami rozmawiając kiedyś ze studentami ze Skandynawii. zaskoczyli mnie wiedzą o historii polski sprzed chrześcijaństwa. było mi głupio bo nic nie wiedziałam ze nasi przodkowie zbudowali tereny od Renu do Łaby tworząc państwo lechickie. te wszystkie piękne budowle dzisiejszych zachodnich Niemiec to dzieło naszych przodków. powiedzcie to dzisiaj tzw wykształconym osobom to was wyśmieją i nazwą idiotami. a mi o tym mówili Szwedzi i Norwegowie których uczono o tym w szkołach. było mi wstyd ale nadrobiłam temat wiec nie jest to dla mnie już obce.

[2021-04-03] z sieci
https://youtu.be/lzuC93bayYQ?list=PLkW_kcwgTtrWUxZk6rcoewFBAJrmAzSqL&t=306

[2021-04-03] z sieci
kolejny film Etera https://www.youtube.com/watch?v=WDZxNggB3hE&list=PLkW_kcwgTtrWUxZk6rcoewFBAJrmAzSqL&index=1

[2021-04-03] Xenia
Znam sfabularyzowany fragment filmu opowiadający o tym kataklizmie https://www.youtube.com/watch?v=Nz66wRWX1DY&t=634s

[2021-04-03] Gość
Gdyby reset występował co 666 lat to wiadomo, kto byłby odpowiedzialny.

[2021-04-03] GerroN
Znam ten temat od co najmniej 5 lat i nie jestem co do niego w pełni przekonany. Jeżeli byłaby to prawda, że zacznie się śmiertelna apokalipsa już 2024 r. To powinniśmy mieć tu (w Polsce) JUŻ NAJAZD połowy populacji świata lub przynajmniej powinien się rozpocząć proces wykupywania/budowy schronów, bunkrów, nieruchomości przez elity w naszym Państwie. Jedyna nacja, która by tutaj bardzo chciała się osiedlić to Rzymianie. Trochę za mało. W większości księgi/kroniki mówiące o resecie są arabskie, hinduskie, watykańskie więc chociaż te nacje powinny lepiej znać temat, a tak nie jest...

[2021-04-05] matematyk
cos nie pasuje z tymi 676 latami. Dzuma atenska i justyniana wychodzi 970 lat po sobie no i 808 lat pomiedzy dzuma justyniana a czarna smiercia...

[2021-04-05] Paweł
@ matematyk, bystry jesteś ale zapewniam cię że pasuje jeśli uwzględnisz tzw. czas widmowy. historia została zmanipulowana, żeby wszystko zagmatwać podokładano nieraz mnóstwo pustych lat. poszukaj sobie, szacuje się, że w średniowieczu dołożono około 300 lat. o tym mówią już nawet oficjalni akademiccy historycy

[2021-04-06] Gość
ale się uśmiałem - dżuma zabiła 100% mieszkańców, człowieku gdzieś ty do szkoły chodził, na facebooka?

[2021-04-07] Gość
Nic nie pomoże, żadne schrony, studnie, baterie, akumulatory, żywność długoterminowa. Bóg rozegra to po swojemu. Ostaną się tylko najbardziej napełnieni Duchem Świętym. Amen.

[2021-04-13] Xenia
https://dorzeczy.pl/historia/179336/wielka-zaraza-w-londynie.html?fbclid=IwAR3VQ7LM_ZAMXhxJ_AHtK8MObWVdZoh85oNfwtkNl89__NaBgZIyyDHbMfU

[2021-04-16] Gość
Bóg rozegra to po swojemu, czyli jeśli jestem ateistą to mogę mieć to w d. tak. Czesi to mają fajnie im nic nie grozi, nikt nie chodzi do czarnych najeźdźców watykańskich.

[2021-04-20] Gość
Jak jesteś ateistą, to możesz mieć wszystko w d... Nic Ci nie grozi, pij, pal, używaj aż do kresu swych dni na tym świecie, bo przecież nie wierzysz w inny po śmierci. Wszystko co tu i teraz czyli wojny, choroby, zarazy są Twoje, używaj do woli.

[2021-04-24] L.
Gosc:"które wyeliminowały szczepionki" Tu mozna polemizowac. Wtedy moze rzeczywiscie byly to jeszcze szczepionki. Jednak na wyeliminowanie chorob wplynelo duzo wiecej czynnikow: powstanie kanalizacji, polepszenie warunkow sanitarnych ludzkosci, lepsze odzywianie, odpornosc zbiorowa, ewolucja czynnika chorobotworczego (jesli zarazek chce przetrwac musi byc mniej zjadliwy, bo inaczej wraz z czlowiekiem ginie). Byc moze pewne choroby same wraz z zywicielem zginely, ale szczepionki pomogly mu przetrwac (niektore zawieraja zywy czynnik chorobotworczy), wynalezienie lekow na dane choroby. Jest wiele czynnikow, ktore pomogly w zmniejszaniu zachorowan. Mysle, ze poprawa warunkow bytowych i lepsza higienizacja, nie tylko w domach, ale tez w szpitalach miala bardzo duzy wplyw na zdrowie.

[2021-04-24] jac
Ateista to człowiek wierzący w to ze Boga nie ma, jego wiara jest silniejsza niż niejednego katolika ;) jednak z pkt. widzenia funkcjonowania człowieka wiara to wiara w cos wierzyć trzeba. Jedni wierzą ze Bóg jest inni ze Go nie ma, ale ani jedni ani drudzy udowodnić tego nie mogą ;)

[2021-04-24] Gość
Szczepionki nigdy nic nie wyeliminowały. Ewentualnie ludzi wyeliminowały. Szczepiinka to taki rodzaj abonamentu nakładany na ludzi. Dzisiaj się szczepisz i już potem przez całe życie płacisz go w aptece.

[2021-04-24] Gość
@ Gość, czy patrzyłeś kiedyś na statystyki co nastąpiło wcześniej, spadek zachorowań na choroby zakaźne czy wprowadzenie szczepionek na nie? Poza tym każdy wie że ludzie mimo szczepionek chorują na to co się szczepią. Największym czynnikiem redukcji chorób zakaźnych stała sie wieksza higiena i świadomość. A tak na koniec to natury się nie poprawia.

[2021-05-04] 3oko
warte obejrzenia https://www.youtube.com/watch?v=QvNnKMNN52U

[2021-05-19] Gość
@jac, wierzysz w miłość? Udowodnij, że druga osoba Cię kocha.

[2021-05-20] Ray
Zgłębiam temat od kilu lat ale wiedza jest ukrywana, sporo ciekawych linków Pan tu zgromadził

[2021-07-22] Klaudiusz
https://globalna.info/2021/01/01/chiny-odkryto-podziemne-przedresetowe-miasto-wybudowane-nieznana-technologia/?fbclid=IwAR0SW2x_Wc_OdsAi_YAhFYoExyMtg8poC8jFUlNZVT9U0rv7cCtandG1gMA

[2021-08-27] Marr
Ciekawy temat dotyczący masowego wymierania gatunków na ziemi co 65 mln lat, może abstrakcja w porównaniu do tematu ale pozwala spojrzeć na sprawę z szerszej perspektywy czasowej, dowodzący istnienia swego rodzaju "cykli kosmicznych" https://www.forbes.com/sites/startswithabang/2017/06/23/are-mass-extinctions-periodic-and-are-we-due-for-one/?sh=432f0f252a38 https://astronomy.com/magazine/ask-astro/2020/07/in-which-direction-does-the-sun-move-through-the-milky-way https://earthsky.org/human-world/will-our-solar-system-cross-the-galactic-plane-on-december-21-2012/

[2021-08-28] Gość
Marr ostatni twój link dobitnie pokazuje, jakie to brednie z wymieraniem cywilizacji.

[2021-10-23] Gość
Do tematu dodam wywiad dosc konkretny: https://m.youtube.com/watch?v=E_2req1szC0

[2021-10-31] Alek
Wszedłem bo zobaczyłem liczbę 676. Używam jej z powodzeniem w analizach, wynika to z liczb Fibonacciego. Ciekawe.

[2022-05-20] Gość
GerroN twoja wypowiedz z 2021… i co teraz powiesz odnosnie masowego najazdu ludnosci do PL?:)

Dodaj komentarz

Podpis  
Dołącz obraz (jpg, png, gif)