Logowanie do serwisu
WiGometr - Indeks Nastrojów Inwestorów
Kiedy na gpw w Warszawie zacznie się hossa ?
w 2023 r
w 2024 r
w 2025 r

Głosuj

Zagłosuj aby zobaczyć wyniki ankiety.

Kontrakty

ABC opcji

Kilka podstawowych informacji na temat opcji

 

Zarówno Opcje Kupna (Call) jak i Opcje Sprzedaży (PUT) są prawem – nie zobowiązaniem do nabycia określonej ilości instrumentu bazowego, po danej cenie w określonym momencie w przyszłości. Oznacza to, że nabywający opcje może zrezygnować z jej wykonania.

 

Wystawca opcji, sprzedawca opcji – bierze na siebie zobowiązanie dostarczenia instrumentu bazowego (lub ekwiwalentu rozliczenia pieniężnego) w zależności od decyzji nabywcy.

Nabywca opcji – posiada prawo do jej wykonania, ale nie jest do tego zobowiązany. Stąd nabywca opcji czyli kupujący ponosi ryzyko straty ograniczone tylko do zainwestowanego już kapitału w przeciwieństwie do wystawcy opcji.


Wzrost lub spadek wartości indeksu, zmienność i czas to podstawowe elementy wpływające na wartość opcji.

Opcje kupna

Jeżeli WIG20 rośnie to wzrasta również wartość opcji kupna
Jeżeli WIG20 spada to zmniejsza się także wartość opcji kupna
Jeżeli zwiększa się zmienność Wig20 to rośnie także wartość opcji kupna
Jeżeli zmniejsza się zmienność WIG20 lub zbliża się termin wygaśnięcia opcji to zmniejsza się także wartość opcji

Opcje sprzedaży
 
Jeżeli WIG20 rośnie to maleje wartość opcji kupna
Jeżeli WIG20 spada  to rośnie wartość opcji sprzedaży
Jeżeli zwiększa się zmienność WIG0 to rośnie wartość opcji sprzedaży
Jeżeli zmniejsza się zmienność WIG20 lub zbliża się termin wygaśnięcia opcji to zmniejsza się także wartość opcji sprzedaży

 

Kupując opcję sprzedaży put otwierasz pozycję na spadki  instrumentu bazowego czyli na WIG20. Otwierając taką pozycję masz ograniczone i wiadome ryzyko oraz nieograniczone zyski.

Nigdy nie bądź wystawcą opcji gdyż wtedy masz możliwość poniesienia nieograniczonej straty. Oczywiście mowa tu o spekulacyjnym charakterze nabywania opcji a nie o metodach zabezpieczania innych otwartych pozycji.

Nabywca opcji, czyli zajmujący pozycję długą kupując opcję płaci tylko za jej wartość rynkową (premię) i nie musi w ten sposób utrzymywać żadnego depozytu.

Wystawca opcji, czyli zajmujący pozycje krótką, w chwili otwierania swojej pozycji musi wnieść depozyt zabezpieczający

 

Standardy opcji

Nazwa opcji zawiera w sobie takie elementy jak: rodzaj instrumentu, odniesienie do nazwy instrumentu bazowego, datę wygaśnięcia i kurs wykonania.

 

Opcje kupna mają następujące oznaczenia:

C marzec  F – czerwiec  I – wrzesień  L – grudzień

 

Opcje sprzedaży  mają następujące oznaczenia:

O – marzec  R – czerwiec  U wrzesień  X – grudzień

 

Przykład: OW20R0210

Opcja sprzedaży wygasająca w czerwcu  (R) 2010 r (0) o kursie wykonania 2100 p. (210) dla indeksu WIG20.

Wzór oznaczeń:

O - oznacza rodzaj instrumentu
W20 – oznacza kod instrumentu bazowego, tu WIG20
k – oznacza kod określający typ oraz miesiąc wygaśnięcia opcji
r – oznacza ostatnią cyfrę roku w którym wygasa opcja
ccc – oznacza kurs wykonania (nie podaje się ostatniej cyfry)

...................................

Instrument bazowy – WIG20
Jednostka notowania – punkty bazowe
Mnożnik – 10 zł
Krok notowania:
- dla kursu mniejszego od 5 pkt – 0,01 pkt
- dla kursu większego od 5 pkt – 0,05 pkt
Miesiące wygasania opcji: marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień

 

Generalnie wyróżniamy 2 rodzaje opcji

Opcje typu amerykańskiego – mogą być wykonywane w dowolnym momencie życia opcji
Opcje typu europejskiego – mogą być wykonane tylko w dniu wygaśnięcia opcji


Terminologia

Opcja Kupna CALL – prawo zakupu po określonej cenie
Opcja Sprzedaży PUT – prawo sprzedaży po określonej cenie
Cena wykonania – cena po której opcja może być wykonana
Premia – cena opcji na rynku
Dzień wygaśnięcia – dzień w którym opcja może być ostatni raz wykonana
Wykonanie – skorzystanie z prawa kupna lub sprzedaży opcji

Kurs rozliczeniowy – ustalany jest w dniu wygasania opcji jako średnia arytmetyczna ze wszystkich wartości indeksu WIG20 w czasie ostatniej godziny notowań oraz ostatecznej wartości tego indeksu ustalonej na zamknięciu sesji giełdowej.
 

 

Tematyka artykułu: opcje gpw, opcje na akcje, opcje wlautowe, opcje WIG20, opcje call, opcje put, opcje binarne, opcje waniliowe, opcje barierowe, wygasanie opcji, standardy opcji, instrumenty pochodne, opcje walutowe w Polsce, opcje walutowe przykłady, opcje walutowe notowania, opcje walutwoe dla firm, ofiary opcji wlautowych w sądzie, toksyczne opcje, spekulacje walutowe na opcjach