Logowanie do serwisu
WiGometr - Indeks Nastrojów Inwestorów
Kiedy na gpw w Warszawie zacznie się hossa ?
w 2023 r
w 2024 r
w 2025 r

Głosuj

Zagłosuj aby zobaczyć wyniki ankiety.

Kontrakty

Kontrakty terminowe na akcje gpw

 

Kontrakty terminowe na akcje spółek notowanych na gpw

 

Poniżej oznaczenia i wykaz nazw spółek i innych instrumentów dla których notowane są kontrakty terminowe na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie. Są to najbardziej płynne na naszym rynku spółki więc można tymi instrumentami grać zarówno na spadki jak i na wzrosty. W zależności od tego czy jest sygnał kupna czy sprzedaży.

 

Serie kontraktów 

Symbole serii kontraktów wg daty wygasania: marzec – H, czerwiec - M, wrzesień - U, grudzień –

 

FACH … kontrakty na akcje ASECOPOL S.A. 

FALR … kontrakty na akcje ALIOR BANK S.A.

FBRS … kontrakty na akcje BORYSZEW S.A.

FCDR … kontrakty na akcje CDPROJEKT S.A.

FGPW … kontrakty na akcje GPW S.A.

FGTC … kontrakty na akcje GTC S.A.

FJSW … kontrakty na akcje JSW S.A.

FKER… kontrakty na akcje KERNEL S.A.

FKGH… kontrakty  na akcje KGHM S.A.

FLTS … kontrakty  na akcje LOTOS S.A.

FLWB … kontrakty na akcje Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.

FOPL … kontrakty na akcje ORANGE S.A. 

FPEO … kontrakty na Bank PeKaO S.A.

FPGE … kontrakty na akcje PGE S.A.

FPGN … kontrakty na akcje PGN S.A.

FPKN … kontrakty na akcje PKN ORLEN S.A.

FPKO … kontrakty na akcje Bank PKO BP S.A.

FPZU … kontrakty na akcje PZU S.A.

FSEN … kontrakty na akcje SERINUS S.A.

FSNS … kontrakty na akcje SYNTHOS S.A.

FTPE … kontrakty na akcje TAURON S.A.

FTVN … kontrakty na akcje TVN S.A.

 

Kontrakty terminowe na waluty gpw

 

FEUR … kontrakty terminowe na euro

FCHF … kontrakty terminowe na franka szwajcarskiego

FUSD … kontrakty terminowe na dolara

 

Kontrakty terminowe na indeksy gpw

 

F1MW … kontrakty na 1 miesięczny WIBOR

F3MW … kontrakty na 3 miesięczny  WIBOR

F6MW … kontrakty na 6 miesięczny WIBOR

FW20 … kontrakty na indeks WIG20 Future

FW40 … kontrakty na indeks MWIG40 Future

 

Stan na dzień 25 września 2014 roku.

 

Co to jest pozycja długa, long?

To skrótowe określenie na nabycie kontraktu terminowego. Posiadacz długiej pozycji zakłada wzrost ceny i tylko w przypadku realizacji tego scenariusza osiągnie zysk. Spadek cen dla posiadacza pozycji długiej oznacza stratę. 

 

Co to jest pozycja krótka, short?

Tak określa się wystawienie, sprzedaż kontraktu terminowego. Posiadacz shorta zakłada spadek cen, zrealizowanie tego scenariusza oznacza zysk w jego kieszeni i stratę dla drugiej strony umowy – posiadacza pozycji długiej. 

 

Co oznacza „otwarcie pozycji”?

To zawarcie transakcji nabycia lub wystawienia kontraktu terminowego. Otwarcie pozycji wiąże się z koniecznością zablokowania pewnej kwoty środków pieniężnych jako depozytu. 

 

Czym jest „zamknięcie pozycji”?

To wykonanie transakcji przeciwnej do transakcji otwarcia. Posiadając pozycję długą zamykamy ją poprzez sprzedaż. Posiadając pozycję krótką zamykamy ją poprzez kupno. Zamknięcie pozycji jest równoznaczne z rozliczeniem transakcji i przyjęciem na siebie zysku lub straty. 

 

Czy liczba pozycji długich i krótkich może się różnić?

Ilość pozycji długich i krótkich na danym rynku jest zawsze taka sama. Kontrakt futures to umowa dwustronna! 

 

Jak rozliczane są kontrakty?

Kontrakty na indeksy mają rozliczenie pieniężne dla obu stron kontraktu. Istnieją jednak kontrakty, gdzie przedmiot umowy jest dostarczany fizycznie i posiada ściśle określone parametry ilościowe i jakościowe. 

 

Co daje wykorzystanie dźwigni finansowej?

To możliwość dysponowania kapitałem o wartości przekraczającej kapitał wykorzystany do otwarcia pozycji. W przypadku kontraktów terminowych na indeks wig20 środki niezbędne do otwarcia pozycji są około 10-cio krotnie niższe od wartości kontraktu. Zysk i strata jest jednak liczony od pełnej wartości kontraktu, oznacza to możliwość osiągnięcia ponadprzeciętnej straty i ponadprzeciętnego zysku.

 

Ile „kosztuje” jeden kontrakt futures?

To zależy od wymaganego depozytu. W zależności od biura maklerskiego do otwarcia jednej pozycji wymagana jest kwota od 5 do 10% wartości kontraktu. Wartość gotówkowa kontraktu to aktualna jego wycena w punktach pomnożona przez 10PLN. 

Przykład: kontrakt FW20H5 na zamknięciu sesji miał wartość punktową 2500, po uwzględnieniu mnożnika 10 PLN miał więc wartość gotówkową 25 000 PLN. Na otwarcie jednej pozycji przy założeniu, że wymagany przez biuro depozyt to 10%, potrzebne będzie 2 500 PLN. Na rachunku powinny znaleźć się również środki na pokrycie prowizji maklerskiej i strat wynikających ze zmiany wartości kontraktu. Jeśli przy rozliczeniu transakcji biuro maklerskie nie będzie mogło uzupełnić straty ze środków dostępnych na rachunku, pozycja zostanie przymusowo zamknięta.

 

Jak odczytać oznaczenia przy kontraktach na indeks WIG20?

Przykład:
Kontrakt FW20H7;
F – kontrakt terminowy, FUTURES;
W20 – symbol instrumentu bazowego – tutaj indeks wig20;
H – miesiąc wygasania kontraktu – tutaj marzec;
7 – rok wykonania kontraktu (tylko ostatnia cyfra).

 

Jakie są miesiące wygasania kontraktów?

Kontrakty wygasają w marcu – H, czerwcu - M, wrześniu - U, grudniu – Z
Dniem wygasania jest trzeci piątek miesiąca wygasania, jeśli w tym dniu nie odbywa się sesja giełdowa, kontrakty wygasają w dniu poprzedzającym. 

 

Dzień trzech wiedźm 

Dzień trzech wiedźm (ang. triple witching day) to  nazwa trzeciego piątku każdego ostatniego miesiąca kwartału, kiedy to na giełdach finansowych notuje się największą zmienność. Wtedy to bowiem wygasają serie kontraktów terminowych na indeksy, akcje oraz opcje.  

Szczególnie zmienna w te dni jest ostatnia godzina notowań, zwana godziną trzech wiedźm (triple witching hour). Wtedy w ostatniej godzinie wtedy ustala się cena, po której rozliczane będą instrumenty pochodne i to właśnie podczas niej zazwyczaj dochodzi do zaskakujących dla wielu inwestorów zmian na rynku. – Niektórzy inwestorzy posiadający znaczące otwarte pozycje w instrumentach pochodnych próbują wpłynąć na ceny, po których zostaną one rozliczone. 

W tej ostatniej godziny najwięksi gracze giełdowi, próbują doprowadzić do korzystnego dla siebie rozliczenia ich ceny. W tym celu dokonują zakupu lub sprzedaży odpowiednich walorów na rynku kasowym. 

Możemy wówczas obserwować pojawianie się dużych transakcji zarówno kupna, jak i sprzedaży. Skutkiem siłowania się graczy jest zazwyczaj, bardzo duży wolumen obrotów, a po drugie, znacznie zwiększona zmienność. Często zdarza się, że podczas dnia trzech wiedź są sesje podczas których indeks gwałtownie rośnie lub spada o nawet kilka procent.