Logowanie do serwisu
WiGometr - Indeks Nastrojów Inwestorów
Kiedy na gpw w Warszawie zacznie się hossa ?
w 2023 r
w 2024 r
w 2025 r

Głosuj

Zagłosuj aby zobaczyć wyniki ankiety.

Gorące tematy

Fale Elliotta. Ksiażka, teoria i praktyka

 

Jak zarobić duże pieniądze na giełdzie w oparciu o zasady teorii fal Elliotta ? 

 

Najprostsza i przewrotna odpowiedź brzmi - sprzedając interpretacje fal Elliotta. Niestety bardzo dużo w tym prawdy. Ralph Nelson Elliott był człowiekiem o przenikliwym analitycznym umyśle który stworzył teorię interpretującą zmiany cen akcji na giełdzie. Mało kto wie, że ten geniusz zakończył żywot tak jak część inwestorów ślepo stosujących jego analizy - zmarł w nędzy, głodzie i zapomnieniu. Ale jego teoria jest wiecznie żywa. Zakłada, że zachowania i emocje ludzkie podlegają określonym schematom. Co więcej, schematy te są powtarzalne i nazywane są fraktalami. Występują one w różnych przedziałach czasowych. Co ciekawe, schematy te powtarzają się w procesach zachodzących w przyrodzie jak i na giełdzie. Giełda jest zaś wypadkową zachowań wszystkich reakcji i odczuć jej uczestników. 

Jest to doskonała teoria do analiz giełdowych wykresów z historycznego punktu widzenia. Patrząc na takie historyczne wykresy i notowania giełdowe Eliotowcy potrafią uzasadnić nie tylko wszystko to co było ale także to dlaczego nie stało się inaczej. Gorzej jeśli chodzi prognozy giełdowe. Tutaj Elliott a w zasadzie jego interpretatorzy mają wiele wariantów. I piszę to bez ironii bo taka jest ta teoria. 

Teoria fal Elliotta jest chyba najbardziej modną teorią która pasjonuje zwłaszcza młodych i mniej doświadczonych inwestorów. Nie jedno forum giełdowe kipi od emocji, sporów i wariantów interpretacyjnych dotyczących bieżących notowań i wykresów spółek giełdowych. Myślę, że zupełnie niepotrzebnie bo są to najczęście teoretyczne, jałowe spory. 

Osobiście nie znam żadnego poważnego inwestora który zarabiałby na giełdzie wylącznie w oparciu o fale Elliotta. Osobiście nigdy też nie stosuję tych reguł w określaniu sygnałów kupna czy sprzedaży. Zasady teorii fal Elliotta stosuję okazjonalnie jako narzędzie pomocnicze potwierdzające inne lepiej znane i cenniejsze dla mnie reguły. 

 

Złote reguły inwestowania

W mojej skromnej ocenie teoria fal Elliotta ma tak wiele - obiektywnie oceniając - możliwych wariantów prognostycznych, że w większosci przypadków nie nadaje się do praktycznego inwestowania. Z drugiej strony ma też możnaby powiedzieć złote reguły inwestycyjne, których absolutnie nie można bagatelizować a należałoby je wręcz wykorzystywać w praktyce, np świadomość pojawiania się trójkątów w strukturze fal i konsekwencji z tego wynikających itp. Moim zdaniem takie złote reguły giełdowe mogą być bardzo dobrym uzupełnieniem innych narzędzi analizy technicznej. Warto o tym wiedzieć i stosować je wtedy gdy współgrają one z innymi narzędziami aby nie skończyć tak ja Elliott. 

 

Poniżej parę zasad praktycznych uzupełniających standardową wiedzę o teorii fal Elliotta. 

 

Grzegorz Nowak 

serwis giełdowy amerbroker.pl

 

 

Teoria fal Elliotta

Alfred J. Frost, Robert R. Prechter

Wydawnictwo WIG Press

Teoria Fal Elliotta ksiażka pdf - zawsze gratis w chomikuj.pl  :) 

 

 

 

Inwestowanie na giełdzie powinno obejmować almanach inwestora giełdowego zawierający poniższe złote myśli i praktyczne reguły uszczegóławiające znane wszystkim ogólne zasady fal Elliotta. Poniżej praktyczny poradnik inwestowania.

 

Zasady dotyczące Impulsu:

Impuls jest pięciofalową strukturą oznaczaną 1-2-3-4-5 i poruszającą się w kierunku wyższego trendu. Jest to najczęściej spotykana struktura fali Elliottowskiej.

 • Fala 1 musi być Impulsem lub Trójkątem Ukośnym Początkowym.
 • Fala 2 może być jakąkolwiek strukturą korekcyjną prócz Trójkąta.
 • Żadna część Fali 2 nie może znieść więcej niż całość Fali 1.
 • Fala 2 musi znieść Falę 1 przynajmniej w 20%.
 • Maksymalny czas trwania
 • Fali 2 to 9-krotny czas trwania Fali 1.
 • Fala 3 musi być Impulsem.
 • Fala 3 musi być dłuższa niż Fala 2 pod względem całkowitego przebytego dystansu mierzonego ceną.
 • Całkowity mierzony ceną ruch Fali 2 musi być większy niż Podfala 2 Fali 1 lub Podfala 4 Fali 1. Całkowity mierzony ceną ruch Fali 2 musi być również większy niż Podfala 2 Fali 3 lub Podfala 4 Fali 3. Fala 2 musi być również większa niż 61.8% całkowitego ruchu każdej z powyższych 4 Podfal.
 • Fala 3 i Fala 1 nie mogą mieć naraz załamanej Podfali 5. (Załamana Fala 5 to fala będąca impulsem, w którym Podfala 5 jest krótsza niż Podfala 4 pod względem ceny).
 • Fala 3 nie może być krótsza niż 1/3 Fali 1 pod względem ceny.
 • Fala 3 nie może być 7 razy dłuższa niż Fala 1 pod względem ceny.
 • Chociaż nie ma minimalnego czasu trwania obowiązującego dla Fali 3, jej maksymalny czas trwania wynosi 7 razy długość trwania Fali 1.
 • Fala 4 może być jakąkolwiek strukturą korekcyjną.
 • Fale 1, 2 i 4 nie mogą na siebie zachodzić z wyjątkiem 15% Fali 2 na rynkach lewarowanych, lecz i w tym wypadku jedynie przez co najwyżej mniej niż 2 dni.
 • Całkowity mierzony ceną ruch Fali 4 musi być większy niż Podfala 2 Fali 3 lub Podfala 4 Fali 3. Całkowity mierzony ceną ruch Fali 2 musi być również większy niż Podfala 2 Fali 5 lub Podfala 4 Fali 5. Całkowity mierzony ceną ruch Fali 2 musi być również większy niż 61.8% całkowitego ruchu każdej z powyższych 4 Podfal.
 • Całkowity mierzony ceną ruch Fali 4 musi być większy niż 1/3 całkowitego ruchu Fali 2 pod względem ceny i procentowo.
 • Całkowity mierzony ceną ruch Fali 4 musi być mniejszy niż trzy razy całkowity ruch Fali 2 pod względem ceny i procentowo.
 • Fala 3 i Fala 5 nie mogą mieć naraz załamanej Podfali 5. (Załamana Fala 5 to fala będąca impulsem, w którym Podfala 5 jest krótsza niż Podfala 4 pod względem ceny).
 • Chociaż nie ma minimalnego czasu trwania obowiązującego dla Fali 4, jej maksymalny czas trwania wynosi 2 razy długość trwania Fali 3.
 • Fala 5 musi być Impulsem lub Trójkątem Ukośnym Kończącym. Tym niemniej, jeżeli Fala 5 jest dłuższa pod względem ceny niż Fala 3, to Fala 5 musi być Impulsem.
 • Odległość między początkiem a końcem Fali 5 musi przebyć pod względem ceny więcej niż 70% Fali 4.
 • Fala 3 nigdy nie może być jednocześnie krótsza od Fali 1 i Fali 5, zarówno pod względem przebytej ceny jak i procentowego ruchu cen.
 • Jeśli Fala 5 jest załamana, albo zawiera Impuls który jest załamany, wówczas ani Fala 3 ani Fala 4 nie mogą zawierać podfali, która jest załamana.
 • Maksymalny ruch Fali 5 wynosi 6 razy Fala 3 zarówno pod względem czasu, jak i ceny.
 • Fala 5 nie ma obowiązującego minimalnego czasu trwania.

Wskazówki dotyczące Impulsu:

 • Fala 1 może być Trójkątem Ukośnym początkowym, ale jest to rzadkie.
 • Fala 2 jest zazwyczaj strukturą z rodziny Zygzaków.
 • Fala 2 zazwyczaj zajmuje mało czasu w porównaniu do Fali 1. Tym niemniej, Fala 2 zazwyczaj zajmuje więcej niż 10% czasu trwania Fali 1.
 • Fala 2 zazwyczaj znosi więcej niż 30% Fali 1.
 • Fala 2 zazwyczaj znosi mniej niż 80% Fali 1.
 • Najbardziej prawdopodobne zniesienie dla Fali 2 to 50% lub 61.8% Fali 1.
 • Jeżeli całkowity ruch Fali 2 mieści się pomiędzy 33% a 40.3% zniesienia Fali1, wówczas jest ona najprawdopodobniej ukończona.
 • Jeżeli całkowity ruch Fali 2 zniósł ruch do końca Podfali 4 Fali 1, wówczas jest ona najprawdopodobniej ukończona.
 • Jest raczej mało prawdopodobne, żeby Fala 3 była krótsza niż Fala 1 pod względem ceny.
 • Najbardziej prawdopodobny zakres cen dla Fali 3 to pomiędzy 1.5 a 3.5 razy zakres cenowy Fali 1.
 • Najbardziej prawdopodobny zakres czasu trwania dla Fali 3 to pomiędzy 1 a 4 razy czasu zajętego przez Falę 1.
 • Fala 4 jest rzadko korektą typu Zygzak.
 • Jest często spotykane, by Fala 2 i Fala 4 wykonały w przybliżeniu taki sam ruch pod względem ceny.
 • Fala 2 zazwyczaj znosi więcej niż 20% Fali 3.
 • Fala 4 bardzo często znosi około 38.2% Fali 3.
 • Fala 4 nieczęsto znosi więcej niż 50% Fali 3.
 • Fala 4 często znosi do poziomu końca poprzedniej Fali 4 niższego stopnia.
 • Fale 2 & 4 (zgodnie z regułą zmienności) zazwyczaj są Zygzakiem oraz Korektą Płaską. Inną możliwością jest Trójkąt oraz Korekta Płaska.
 • Oczekuj, że czas trwania Fali 4 będzie wynosić pomiędzy100% a 270% czasu trwania Fali 2.
 • Fala 5 zazwyczaj wykona ruch poza koniec Fali 3.
 • Kiedy Fala 5 jest wydłużona (ponad 161.8% dłuższa niż Fala 1 i niż Fala 3) punkt wewnątrz Fali 4 często podzieli cały Impuls na odcinki o stosunku długości 1.618.
 • Kiedy Fala 5 jest wydłużona (ponad 161.8% dłuższa niż Fala 1 i niż Fala 3), często zdarza się że jej długość pod względem ceny wynosi około 161.8% całkowitego ruchu mierzonego ceną pomiędzy początkiem Fali 1 a końcem Fali 3.
 • Jest niezbyt częste, by Fala 5 przebyła większą drogę pod względem ceny lub czasu niż Fala 3.
 • Najbardziej prawdopodobne cenowe poziomy docelowe dla Fali 5 to: 61.8% Fali 1, 100% Fali Wave 1, 161.8% Fali 1, 161.8% długości od początku Fali 1 do końca Fali 3.
 • Jeżeli Fala 3 jest w przybliżeniu równa 161.8% Fali 1 pod względem ceny, najprawdopodobniej czas trwania Fali 5 będzie równy czasowi trwania Fali 1.
 • Jedna z fal Impulsu (Fala 1, 3 lub 5) zazwyczaj się wydłuża (co najmniej 162% długości kolejnej pod względem długości fal Impulsu).
 • Najbardziej prawdopodobne jest, że wydłużeniu ulegnie Fala 3. Jakkolwiek, na rynkach lewarowanych gdy impuls jest rosnący oraz fala jest stopnia Primary, najbardziej prawdopodobne jest, iż wydłużeniu ulegnie Fala 5.
 • Niewydłużona Fala 5 stopnia niższego niż Primary zazwyczaj cechuje się niższym szczytowym wolumenem niż Fala 3. Tym niemniej, jeżeli Fala 5 ulegnie wydłużeniu, zazwyczaj to ona odznacza się wyższym wolumenem.
 • Fala 5, kiedy jest ukończona, zazwyczaj ma mniej strome zbocze niż Fala 3.Tym niemniej, na rynkach lewarowanych gdy Impuls jest rosnący i fala jest stopnia Primary lub wyższego, nie jest to zazwyczaj przestrzegane.
 • Fala 5 zazwyczaj trwa krócej niż 4 razy czas trwania Fali 3.

Reguły dotyczące Zygzaka:

Zygzak jest trójfalową strukturą oznaczaną A-B-C, generalnie poruszającą się w kierunku przeciwnym do trendu wyższego stopnia. Jest to najbardziej powszechna trójfalowa struktura Elliottowska. Zygzaki z natury są korekcyjne.

 • Fala A musi być Impulsem albo Trójkątem Ukośnym Początkowym.
 • Fala B może być jakąkolwiek strukturą korygującą.
 • Fala B musi być krótsza niż Fala A pod względem ceny. Uwzględnia to wszystkie wewnętrzne punkty (czyli trzeba zsumować długość cen wszystkich falek wchodzących w skład Fali B).
 • Fala B musi wynosić przynajmniej 20% Fali A pod względem ceny.
 • Chociaż nie ma minimalnego obowiązującego czasu trwania fali B, nie może ona przekroczyć 10-krotnego czasu trwania Fali A.
 • Fala C musi być Impulsem lub Trójkątem Ukośnym Kończącym.
 • Jeśli Fala A jest Trójkątem Ukośnym Początkowym, to Fala C nie może być Trójkątem Ukośnym Końcowym.
 • Fala C musi być dłuższa niż 90% Fali B pod względem ceny.
 • Fala C musi być krótsza niż 5-krotna długość Fali B pod względem ceny.
 • Nie jest dopuszczalna sytuacja, w której zarówno Podfala 5 Fali A jak i Podfala 5 Fali C są załamane.
 • Fala C nie może być więcej niż 10 razy większa niż Fala A lub B zarówno pod względem czasu, jak i ceny.

Wskazówki dotyczące Zygzaka:

 • Fala B nie powinna się kończyć nigdzie w pobliżu Fali A.
 • Fala B powinna znosić co najmniej 30% Fali A.
 • Fala B zazwyczaj znosi Falę A o 38.2%.
 • W następnej kolejności Fala B najprawdopodobniej zniesie Falę A o około 50%.
 • W następnej kolejności Fala B najprawdopodobniej zniesie Falę A o około 61.8%.
 • Największa podfala Fali B jest zazwyczaj krótsza od całkowitego mierzonego ceną ruchu Fali A.
 • Czas trwania Fali B wynosi zazwyczaj pomiędzy 61.8% a 161.8% czasu trwania Fali A.
 • Długość Fali C najprawdopodobniej będzie pod względem ceny zbliżona do długości Fali A.
 • Następne prawdopodobne długości ceny dla Fali C to 61.8% oraz 161% Fali A
 • Następne prawdopodobne długości ceny dla Fali C to 61.8% Fali A mierzone od końca Fali A.
 • Jeżeli Fala C jest dużo dłuższa niż 161.8% Fali A, to struktura jest prawdopodobnie rozpoczęciem Impulsu a nie Zygzakiem.
 • Jeżeli Fala C jest skończona i ma większe zbocze niż Fala A, oczekuj że Zygzak rozwinie się w Impuls.
 • Chociaż Fala C powinna być zawsze pod względem ceny większa od Fali B, w rzadkich przypadkach Fala C może być do 10% krótsza niż Fala B.
 • Największa podfala Fali C pod względem ceny jest jest zazwyczaj krótsza niż całkowity mierzony ceną ruch Fali A.
 • Czas trwania Fali C mieści się zazwyczaj pomiędzy 61.8% czasu trwania Fali A a 161.8% czasu trwania krótszej z Fal A i B.

Reguły dotyczące Korekty Płaskiej:

Korekta Płaska jest trzyfalową strukturą oznaczaną A-B-C która generalnie porusza się w bok. Jest ona korekcyjna w kierunku przeciwnym do trendu i jest bardzo często spotykaną strukturą Elliottowską.

 • Fala A może być jakąkolwiek strukturą korekcyjną prócz Trójkąta.
 • Fala B może być jakąkolwiek strukturą korekcyjną prócz Trójkąta.
 • Fala B musi znieść więcej niż 70% Fali A.
 • Fala B musi być krótsza niż 2-krotność ruchu cenowego Fali A, wliczając wewnętrzne punkty Fali B (czyli trzeba zsumować długość cen wszystkich falek wchodzących w skład Fali B).
 • Chociaż nie ma minimalnego obowiązującego czasu trwania fali B, nie może ona przekroczyć 10-krotnego czasu trwania Fali A.
 • Fala C musi być Impulsem lub Trójkątem Ukośnym Kończącym.
 • Fala C musi posiadać wspólny zakres cen z Falą A.
 • Fala C musi być krótsza niż 2-krotność ruchu cenowego dłuższej z Fal A i B, uwzględniając punkty wewnętrzne Fali C (czyli trzeba zsumować długość cen wszystkich falek wchodzących w skład Fali C).
 • Fala C musi być krótsza niż 3-krotność dystansu cenowego Fali A.
 • Żadne sąsiadujące ze sobą fale nie mogą być załamane.
 • Fala C nie może być większa niż 10-krotność każdej z Fal A oraz B pod względem ceny i czasu.
 • Nie ma obowiązującego minimum czasu trwania Fali A.

Wskazówki dotyczące Korekty Płaskiej:

 • Fala A jest zazwyczaj strukturą z rodziny Zygzaków.
 • Fala A jest rzadko Trójkątem Rozszerzającym.
 • Fala B jest zazwyczaj strukturą z rodziny Zygzaków.
 • Fala B jest zazwyczaj Korektą Płaską.
 • Fala B jest zazwyczaj większa niż 95% Fali A pod względem ceny.
 • Fala B jest zazwyczaj mniejsza nż 140% Fali A pod względem ceny.
 • Największa podfala Fali B jest zazwyczaj mniejsza niż Fala A pod względem ceny.
 • Czas trwania Fali B zwykle mieści się pomiędzy 61.8% a 161.8% czasu trwania Fali A.
 • Fala C rzadko jest Trójkątem Ukośnym Kończącym.
 • Fala C jest często około tej samej długości co Fala A i Fala B.
 • Fala C zazwyczaj znosi co najmniej 100% Fali B.
 • Fala C zazwyczaj dociera do końca Fali A.
 • Fala C nieczęsto jest dłuższa niż 140% dłuższej spośród Fal A oraz B.
 • Jeśli Fala C jest dłuższa niż Fala B, wówczas Fala C często wynosi około 61.8% Fali A mierząc od końca Fali A.
 • Jeśli Fala C jest dłuższa niż Fala B, wówczas Fala C często wynosi około 161.8% Fali mierząc od końca Fali B.
 • Czas trwania Fali C zwykle mieści się pomiędzy 61.8% czasu trwania Fali A a 161.8% czasu trwania krótszej z Fal A oraz B.

Reguły dotyczące Trójkątów Ukośnych:

Oznaczenia: TUP = Trójkąt Ukośny Początkowy, TUK = Trójkąt Ukośny Kończący
Trójkąt Ukośny jest częstą pięciofalową strukturą oznaczaną 1-2-3-4-5, która porusza się w kierunku zgodnym z kierunkiem wyższego trendu. Trójkąty ukośne poruszają się wewnątrz dwóch linii kanału rysowanych między Falami 1 i 3 oraz Falami 2 i 4. Trójkąt Ukośny musi być zwężający. Istnieją dwa typy Trójkątów Ukośnych: Początkowe oraz Kończące. Mają one odmienną strukturę wewnętrzną i są obserwowane w różnych miejscach struktur wyższego stopnia. Trójkąty Ukośne Kończące są dużo częściej spotykane niż Trójkąty Ukośne Początkowe.

 • Fala 1 w TUP musi być Impulsem albo TUP.
 • Fala 1 w TUK musi być strukturą z rodziny Zygzaków.
 • Fala 2 może być jakąkolwiek strukturą korekcyjną prócz Trójkąta.
 • Fala 2 musi być krótsza pod względem ceny niż Fala 1.
 • Fala 3 w TUP musi być Impulsem.
 • Fala 3 w TUK musi być strukturą z rodziny Zygzaków.
 • Fala 3 musi być dłuższa pod względem ceny niż Fala 2.
 • Fala 4 może być jakąkolwiek strukturą korekcyjną.
 • Fale 2 i 4 muszą albo zachodzić na siebie.
 • Czas trwania Fali 4 musi wynosić pomiędzy 10% a 10 razy czas trwania Fali 2.
 • Fala 5 w TUK musi być strukturą z rodziny Zygzaków.
 • Fala 5 w TUP musi być Impulsem albo TUK.
 • Jeśli Fala 1 jest TUP to Fala 5 nie może być TUK.
 • Fala 3 nie może być krótsza niż Fala 1 czy Fala 5.
 • Fala 5 musi pod względem ceny wynosić przynajmniej 80% Fali 4.
 • Fala 5 nigdy nie jest najdłuższa w stosunku do Fali 1 i Fali 3.
 • Fala 5 jest zawsze krótsza od Fali 3 pod względem ceny.
 • Przecięcie linii kanału musi nastąpić poza końcem struktury.
 • Trójkąty muszą poruszać się między liniami kanału albo zmieścić się do 10% szerokości ruchu poza jego granicami.
 • Linie kanału muszą się zbiegać, być nachylone w tym samym kierunku i nigdy nie mogą być poziome.
 • Minimalny czas trwania Fali 5 to 10% czasu trwania Fali 4. Maksymalny czas trwania Fali 5 to 5-krotny czas trwania Fali 3.

Wskazówki dotyczące Trójkątów Ukośnych:

 • Fala 1 w TUP jest zazwyczaj Impulsem, ale w rzadkich przypadkach może być TUP.
 • Fala 2 jest zazwyczaj strukturą z rodziny Zygzaków.
 • Zazwyczaj Fala 2 jest większa niż 35% całkowitego mierzonego ceną ruchu Fali 1.
 • Fala 4 jest często Zygzakiem.
 • Rzadko zdarza się, by chociaż jedna z Fal 2 i 4 w TUK nie była strukturą z rodziny Zygzaków.
 • Zazwyczaj Fala 4 jest większa niż 35% całkowitego mierzonego ceną ruchu Fali 3.
 • Końce Fal 1 oraz 4 zazwyczaj zachodzą na siebie.
 • Oczekuj, że czas trwania Fali 4 wyniesie pomiędzy 20% a 5 razy czas trwania Fali 2.
 • Fala 5 jest zazwyczaj większa od Fali 4 pod względem ceny.
 • Jest typowe dla Fali 5 w TUP by kończyć się przed dotarciem do linii kanału
 • Jest typowe dla Fali 5 w TUK by przekroczyć linię kanału.

Reguły dotyczące Trójkątów:

Oznaczenia: TZ = Trójkąt Zwężający, TR = Trójkąt Rozszerzający
Trójkąt jest częstą 5-falową strukturą oznaczaną A-B-C-D-E która porusza się wbrew trendowi i z natury jest korekcyjna. Trójkąty poruszają się pomiędzy dwiema liniami kanału wyznaczanymi poprzez Fale A i C oraz B i D. Trójkąt może być Zwężający lub Rozszerzający w zależności od tego czy linie kanału zwężają się czy rozszerzają. Trójkąty Rozszerzające są rzadkie.

 • Fala A w TZ jest zawsze strukturą z rodziny Zygzaków albo Korektą Płaską. Fala A w TR może być jedynie strukturą z rodziny Zygzaków.
 • W TZ Fala B musi być krótsza niż 105% Fali A. Ta sama zasada tyczy się Fal C i D w TZ.
 • Fala B musi być strukturą z rodziny Zygzaków.
 • Fala C w TZ może być jakąkolwiek strukturą korekcyjną prócz Trójkąta. Fala C w TR musi być strukturą z rodziny Zygzaków.
 • Fala B w TZ musi znieść Falę A w 50%.
 • W TZ, Fala C musi być krótsza pod względem ceny od Fali B i Fala C musi być większa lub równa 50% Fali B pod względem ceny.
 • W TR, Fala B musi być krótsza pod względem ceny od Fali C i Fala B musi być większa lub równa 50% Fali C pod względem ceny.
 • Fala D w TZ może być jakąkolwiek strukturą korekcyjną prócz Trójkąta. Fala D w TR musi być strukturą z rodziny Zygzaków.
 • Fale B, C i D nie mogą wyjść powyżej 10% długości Fali C poza linie kanału.
 • W TR, Fala C musi być krótsza pod względem ceny od Fali D i Fala C musi być większa lub równa 50% Fali D pod względem ceny.
 • W TR, Fala A musi poruszać się w kanale zbudowanym na podstawie Fal A i C lub nie może wyjść poza niego więcej niż 10% długości fali B pod względem ceny.
 • W TZ, Fala D musi być krótsza pod względem ceny od Fali C i Fala D musi być większa lub równa 50% Fali C pod względem ceny.
 • Przecięcie linii kanału musi nastąpić poza końcem TZ i przed początkiem TR.
 • Linie kanału muszą się zbiegać lub rozszerzać. Nie mogą być równoległe.
 • Fala D w TZ nie może się kończyć w taki sposób, że gdy jest zniesiona w 25% przez Falę E, Fala E nie sięga zakresu cenowego Fali A.
 • Tylko jedna linia kanału w TZ może być pozioma. Żadna z linii kanału w TR nie może być pozioma.
 • Maksymalny czas trwania Fali D to 4-krotny czas trwania Fali C.
 • Fala E w TZ może być TZ albo strukturą z rodziny Zygzaków. W TR, Fala E musi być strukturą z rodziny Zygzaków.
 • W TR, Fala E musi być dłuższa pod względem ceny od Fali D i Fala D musi być większa lub równa 50% Fali E pod względem ceny.
 • W TR, Fala A albo Fala B jest najkrótszą falą w strukturze.
 • W TZ, Fala E musi być krótsza pod względem ceny od Fali D i Fala E musi być większa lub równa 25% Fali D pod względem ceny.
 • W TZ, Fala A albo Fala B jest najdłuższą falą w strukturze.
 • W TZ, maksymalny czas trwania Fali E to 4-krotny czas trwania Fali C.
 • Fala E musi się kończyć w zakresie cenowym Fali A.
 • Fala E nie może przekroczyć linii kanału zbudowanego na podstawie Fal B i D, a jeśli tak się stanie, nie może jej przekroczyć o więcej niż 10% długości Fali D.

Wskazówki dotyczące Trójkątów:

 • Fala A jest zazwyczaj strukturą z rodziny Zygzaków.
 • Fala B jest zazwyczaj strukturą z rodziny Zygzaków.
 • Fala A jest często strukturą z rodziny Zygzaków.
 • Fala C zazwyczaj trwa dłużej niż którakolwiek inna fala w strukturze.
 • Fala D jest zazwyczaj strukturą z rodziny Zygzaków.
 • Fale B, C i D rzadko wychodzą poza linię kanału wyznaczoną Falami B i D.
 • Fale A, B, C i E rzadko wychodzą poza linię kanału wyznaczoną Falami A i C.
 • Fala E jest zazwyczaj strukturą z rodziny Zygzaków lub strukturą tego samego typu co większy Trójkąt, którego jest częścią.
 • Zazwyczaj przynajmniej dwie fale poruszające się w tym samym kierunku będą ze sobą w stosunku długości 61.%.
 • Jest częste, by dwie lub więcej następujących po sobie fal były ze sobą w stosunku 61.8%.
 • W TZ, Fala E normalnie znosi Falę D w około 70%.

Reguły dotyczące Podwójnych i Potrójnych Zygzaków:

Podwójne (DZ) i Potrójne (TZ) Zygzaki są podobne do Zygzaków, I typowo są dwoma lub trzema zygzakami połączonymi razem Falą zwaną Falą X, i z natury są korekcyjne. Podwójne Zygzaki nie występują często, a Potrójne Zygzaki są rzadkie. Podwójne Zygzaki oznacza się w-x-y, podczas gdy Potrójne Zygzaki oznacza się w-x-y-xx-z.

 • Fala W musi być Zygzakiem.
 • Podfala C w Fali W nie może być załamana.
 • Fala X może być jakąkolwiek strukturą korekcyjną oprócz TR.
 • Fala X musi być mniejsza niż Fala W pod względem ceny.
 • Fala X musi znieść przynajmniej 20% Fali W pod względem ceny.
 • Całkowity mierzony ceną ruch Fali X musi być mniejszy niż 3-krotność ruchu cenowego Fali W.
 • Fala X nie może trwać 5 razy dłużej niż Fala W.
 • Fala Y musi być Zygzakiem
 • Fala Y musi być większa lub równa Fali X pod względem ceny.
 • Nie jest dozwolone występowanie sąsiadujących lub podwójnych załamanych podfal.
 • Fala Y musi być większa niż 90% Fali W pod względem ceny, a Fala Y musi być krótsza niż 5-krotność Fali W pod względem ceny.
 • Fala Y nie może być większa niż 5-krotność każdej z Fal X oraz W zarówno pod względem ceny, jak i czasu.
 • Podfala C w Fali Y nie może być załamana.
 • Fala XX może być jakąkolwiek strukturą korekcyjną oprócz TR.
 • Fala XX musi być mniejsza niż Fala Y pod względem ceny.
 • Fala XX musi znieść przynajmniej 20% Fali W.
 • Całkowity mierzony ceną ruch Fali XX musi być mniejszy niż 3-krotność ruchu cenowego Fali W.
 • Fala Z musi być Zygzakiem.
 • Fala Z musi być większa lub równa Fali XX pod względem ceny.
 • Fala Z nie może być większa niż 5-krotność każdej z Fal Y oraz W pod względem ceny.
 • Fala Z nie może być większa niż 5-krotność każdej z Fal XX, Y, X oraz W zarówno pod względem ceny, jak i czasu.

Wskazówki dotyczące Podwójnych i Potrójnych Zygzaków:

 • Fala X jest zazwyczaj strukturą z rodziny Zygzaków.
 • Fala X jest zazwyczaj krótsza niż 70% Fali W pod względem ceny.
 • Fala X zazwyczaj znosi przynajmniej 30% Fali W.
 • Fala X najprawdopodobniej zniesie 38.2% Fali W.
 • W następnej kolejności Fala X najprawdopodobniej zniesie 50% Fali W.
 • W następnej kolejności Fala X najprawdopodobniej zniesie 61.8% Fali W.
 • Największa podfala w Fali X zazwyczaj jest krótsza niż 140% Fali W pod względem ceny.
 • Czas trwania Fali X zazwyczaj mieści się pomiędzy 61.8% a 161.8% czasu trwania Fali W.
 • Fala Y najprawdopodobniej będzie równa Fali W pod względem ceny.
 • W następnej kolejności Fala Y będzie najprawdopodobniej równa 61.8% lub 161.8% Fali W pod względem ceny.
 • Oczekuj, że czas trwania Fali Y będzie się mieścił pomiędzy 61.8% czasu trwania Fali W oraz 161.8% czasu trwania krótszej z Fal W oraz X.
 • Fala XX jest zazwyczaj strukturą z rodziny Zygzaków.
 • Fala XX jest zazwyczaj krótsza niż 70% Fali Y pod względem ceny.
 • Fala XX zazwyczaj znosi przynajmniej 30% Fali Y.
 • Fala XX najprawdopodobniej zniesie 38.2% Fali Y.
 • W następnej kolejności Fala XX najprawdopodobniej zniesie 50% Fali Y.
 • W następnej kolejności Fala XX najprawdopodobniej zniesie 61.8% Fali Y.
 • Największa podfala w Fali XX zazwyczaj jest krótsza niż 140% Fali Y pod względem ceny.
 • Fala Z najprawdopodobniej będzie równa Fali Y pod względem ceny.
 • W następnej kolejności Fala Z będzie najprawdopodobniej równa 61.8% lub 161.8% Fali Y pod względem ceny.
 • Największa podfala w Fali Z zazwyczaj jest krótsza od Fali Y pod względem ceny.

Reguły dotyczące Podwójnych i Potrójnych Trójek:

Podwójne (D3) i Potrójne (T3) Trójki są strukturami podobnymi do korekt płaskich, i są zazwyczaj dwiema lub trzema strukturami korekcyjnymi połączonymi razem falą łączącą zwaną falą X. Podwójne Trójki nie występują często, a Potrójne Trójki są rzadkie. Podwójne Trójki oznacza się w-x-y, podczas gdy Potrójne Trójki oznacza się w-x-y-xx-z.

 • Fala W może być jakąkolwiek strukturą korekcyjną prócz Trójkąta, struktury podwójnej lub potrójnej.
 • Podfala C w Fali W nie może być załamana.
 • Fala X może być jakąkolwiek strukturą korekcyjną prócz Trójkąta, struktury podwójnej lub potrójnej.
 • Fala X znosi przynajmniej w 70% Falę W.
 • Maksymalny dystans cenowy fali X to 150% poprzedniej i następnej fali, z uwzględnieniem wszystkich punktów wewnętrznych.
 • Chociaż nie ma minimalnego obowiązującego czasu trwania fali X, nie może ona przekroczyć 10-krotnego czasu trwania Fali W.
 • Fala Y może być jakąkolwiek strukturą korekcyjną prócz struktury podwójnej lub potrójnej lub Trójkąta w Potrójnym Zygzaku. Tym niemniej, Fala Y nie może być Zygzakiem jeśli Fala W jest Zygzakiem.
 • Fala Y musi być większa równa Fali X pod względem ceny, z wyjątkiem przypadku gdy Fala Y jest Trójkątem.
 • Podfala C w Fali Y nie może być załamana.
 • Fala Y nie może być więcej niż 5 razy większa niż każda z Fal X oraz W zarówno pod względem ceny, jak i czasu.
 • Fala Y nie ma określonego minimalnego czasu trwania.
 • Fala XX może być jakąkolwiek strukturą korekcyjną prócz Trójkąta, struktury podwójnej lub potrójnej.
 • Fala XX znosi przynajmniej w 70% Falę Y.
 • Maksymalny dystans cenowy fali XX to 150% poprzedniej i następnej fali, z uwzględnieniem wszystkich punktów wewnętrznych.
 • Fala XX może być jakąkolwiek strukturą korekcyjną prócz struktury podwójnej lub potrójnej. Tym niemniej Fala Z nie może być Zygzakiem jeżeli Fala Y jest Zygzakiem.
 • Fala Z jest większa lub równa Fali XX pod względem ceny.
 • Fala Y nie może być więcej niż 5 razy większa niż każda z Fal XX, Y, X oraz W zarówno pod względem ceny, jak i czasu.
 • Nie jest dozwolone występowanie sąsiadujących lub podwójnych załamanych podfal.
 • Jeśli Fala Y jest większa niż Fala W pod względem ceny, wówczas maksymalny ruch cenowy Fali Z wynosi 2 razy ruch cenowy Fali W.

Wskazówki dotyczące Podwójnych i Potrójnych Trójek:

 • Fala X jest zazwyczaj strukturą z rodziny Zygzaków.
 • Największa podfala w Fali X jest zazwyczaj mniejsza niż Fala W pod względem ceny.
 • Fala X jest zazwyczaj krótsza niż 140% Fali W pod względem ceny.
 • Fala X jest zazwyczaj dłuższa niż 95% Fali W pod względem ceny.
 • Fala X najprawdopodobniej zniesie 110% Fali W.
 • Czas trwania Fali X zazwyczaj mieści się pomiędzy 61.8% a 161.8% czasu trwania Fali W.
 • Jeśli Fala Y jest Trójkątem, najprawdopodobniej długość Fali Y wyniesie około 61.8% Fali W. Jeśli Fala Y nie jest Trójkątem, najprawdopodobniej długość Fali Y wyniesie 100% Fali W, 161.8% Fali W lub 10% długości Fali W mierząc od końca Fali W.
 • Największa podfala w Fali Y jest zazwyczaj mniejsza niż 140% Fali W pod względem ceny.
 • Fala Y jest zazwyczaj krótsza niż 2-krotna długość dłuższej z Fal W oraz X pod względem ceny.
 • Czas trwania Fali Y zazwyczaj mieści się pomiędzy 61.8% a 161.8% czasu trwania Fali W.
 • Fala XX jest zazwyczaj strukturą z rodziny Zygzaków.
 • Największa podfala w Fali XX jest zazwyczaj mniejsza niż Fala Y pod względem ceny.
 • Fala XX jest zazwyczaj krótsza niż 140% Fali Y pod względem ceny.
 • Fala XX jest zazwyczaj dłuższa niż 95% Fali Y pod względem ceny.
 • Fala XX najprawdopodobniej zniesie 110% Fali Y.
 • Fala Z jest zazwyczaj krótsza niż 140% Fali Y pod względem ceny.
 • Fala Z jest zazwyczaj krótsza niż 2-krotna długość dłuższej z Fal Y oraz XX pod względem ceny. 

 

 

 Komentarze

[2013-03-10] gość
Podzielam opinie i powiem więcej że według mnie fale są bezsensowne, każdy widzi je inaczej a kiedy analizujemy je w mniejszych interwałach czasowych to powstają nam fale w falach i co chwila trzeba modyfikować dotychczasowe błędne oznaczenia stopnia fal. Teoretycznie wychodzi z tego duży chaos a w praktyce można szybko stracić pieniądze.

Dodaj komentarz

Podpis  
Dołącz obraz (jpg, png, gif)