Logowanie do serwisu
WiGometr - Indeks Nastrojów Inwestorów
Kiedy na gpw w Warszawie zacznie się hossa ?
w 2023 r
w 2024 r
w 2025 r

Głosuj

Zagłosuj aby zobaczyć wyniki ankiety.

Kontrakty

ETFW20L - RCFL3W20 - RCFS3W20

 

Jak lepiej wykorzystywać powstające w serwisie sygnały kupna - sprzedaży 

 

Chciałbym dzisiaj podzielić się pewną reflkeksją na temat lepszego wykorzystywania pojawiających się w serwisie sygnałów kupna i sprzedaży na indeks WIG20. Otóż z kilku ostatnich rozmów tel. z Państwem wywnioskowałem, że w zasadzie Ci którzy nie grają na kontraktach które jak wiemy można wykorzystywać zarówno na spadki jak i na wzrosty to zwyczajowo czekają na sygnały kupna akcji aby bezpieczniej je kupić po zmianie trendu na wzrostowy. Odnoszę  wrażenie, że większość nie zna instrumentów na których można o wiele skuteczniej wykorzystywać powstające w serwisie sygnały kupna i sprzedaży na sam indeks WIG20. 

Można to robić inwestując bez dźwigni finansowej lub z bardzo niewielką dźwignią, dwu lub tylko trzykrotną. Proszę zauważyć, i sobie to sprawdzić we wcześniejszych analizach WIG20, że pomimo wielomiesięcznego trendu bocznego był chyba tylko zaledwie jeden przypadek gdzie podany sygnał zanotował małutką stratę. Ze 2 czy góra trzy 3 sygnały były na zero a reszta była na plusie. Bez fałszywej skromności ale to bardzo dobre rezultaty na tak kiepskim rynku. Z pustego rynku i Salomon nic nie wyrzeźbi. 

Moje odczucia, że większość nie zna produktów którymi można maksymalizować efekty inwestycyjne w oparciu o WIG20 wydaje się chyba dość prawdziwa. Dlatego poniżej opisałem kilka instrumentów doskonale nadających się do efektywnego wykorzystywania istniejących w serwisie sygnałów kupna-sprzedaży na indeks WIG20. Są to:  ETFW20L - RCFL3W20 - RCFS3W20.

Nie namawiam nigdy nikogo na kontrakty na których jest olbrzymia dźwignia finansowa i duże z tym związane ryzyko ale można grać taką częścią portfela żeby grać bez dźwigni lub tylko z małą dwu czy trzykrotną dźwignią. Proszę sie zorientować w swoich biurach maklerskich dokładnie o wszelkie opłaty związane z tymi instrumentami bo w każdym domu maklerskim mogą być nieco inne.  Produkty te wydają się być bardzo dobre bo jest na nich gwarantowana duża płynność a opłaty powinny być takie same jak na akcje. 

 

ETFW20L - certyfikat na indeks WIG20

 

ETFW20L to ETF na indeks WIG20 który można traktować jako krótkoterminowe spekulacyjne inwestycje alternatywne w indeks zamiast w konkretne spółki. Pierwszym ETF-em na GPW jest ETF na indeks WIG20, którego emitentem jest LYXOR Asset Management należący do grupy kapitałowej Société Générale. Tytuły uczestnictwa funduszy typu ETF są notowane w polskich złotych w systemie notowań ciągłych na takich samych zasadach jak akcje, instrument jest bez dźwigni. Jednostką notowania jest 1 tytuł uczestnictwa, którego początkowa wartość odzwierciedla 1:10 wartości indeksu WIG20. Tytuły uczestnictwa są notowane pod nazwą skróconą: ETFW20L. Nad zapewnieniem płynności na rynku wtórnym czuwają renomowanie firmy inwestycyjne, których rolą jest zapewnienie odpowiedniej płynności notowań.

 

Certyfikat RCFL3W20 - certyfikat na wzrosty indeksu WIG20

Certyfikat służy do zarabiania na wzroście indeksu WIG20. Jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych tak jak jak zwykłe akcje. Płynność zapewnia moderator wystawiając zlecenia kupna i sprzedaży certyfikatów. Żeby kupić ten certfikat wystarczy mieć otwarty rachunek maklerski. 

Certyfikat ma dźwignię x 3 – jeżeli np. WIG20 zyskuje 1%, to certyfikat zyskuje 3%. Dźwignia nie jest więc zbyt duża i jest to dużo lepsza bezpieczniejsza forma inwestycji niż kontrakty terminowe. Idealny instrument do inwestowania w czasie hossy lub długotrwałej konsolidacji rynku. 

 

Certyfikat RCFS3W20 - certyfikat na spadki indeksu WIG20

Służy do zarabiania na spadku indeksu WIG20. Posiada stałą dźwignię finansową x 3 - czyli jeżeli indeks WIG20 spada np. o 1 % to zarabiamy na certyfikacie 3 %.  Analogicznie jak powyższy certyfikat na wzrosty jest notowany w trybie ciągłym na gpw. 

 

Co oznacza nazwa certyfikatu?

Certyfikat na wzrost kontraktów WIG20 o lewarze x 3 (RCFL3W20)

RC - Emitent Raiffeisen Centrobank

F - Faktor (czyli o stałym lewarze)

L - Long (zarabiamy, gdy rośnie - odwrotność S - Short)

3 - dźwignia finansowa tego certyfikatu 

W20 - instrument, którego dotyczy - w tym przypadku WIG20 (a dokładnie aktualna seria kontraktów na WIG20)

 

Uwaga - są też dostępne certyfikaty tylko podwójną dźwignią. Są to odpowiednio:

RCFL2W20 - certyfikat z dźwignią x 2 na wzrosty indeksu WIG20

RCFS2W20 - certyfikat z dźwignią x 2 na spadek indeksu WIG20

 

ETF na indeks DAX
Zadebiutował na GPW 31 maja 2011 roku. Jego wartość w PLN odpowiada 1/100 wartości indeksu DAX w euro. Notowany jest w polskich złotych w systemie notowań ciągłych na takich samych zasadach jak akcje. Jednostką notowania jest 1 tytuł uczestnictwa. Tytuły uczestnictwa są notowane pod nazwą skróconą: ETFDAX. Nad zapewnieniem płynności na rynku wtórnym czuwają renomowanie firmy inwestycyjne, których rolą jest zapewnienie odpowiedniej płynności notowań.

 

ETF na indeks S&P500

Zadebiutował na GPW 31 maja 2011 roku. Jego wartość w PLN odpowiada 1/100 wartości indeksu S&P500 w USD. Notowany jest w polskich złotych w systemie notowań ciągłych na takich samych zasadach jak akcje. Jednostką notowania jest 1 tytuł uczestnictwa. Tytuły uczestnictwa są notowane pod nazwą skróconą: ETFSP500. Nad zapewnieniem płynności na rynku wtórnym czuwają renomowanie firmy inwestycyjne, których rolą jest zapewnienie odpowiedniej płynności notowań.

 


LYXOR UCITS ETF WIG20 to:

 

  • Prosty sposób na zróżnicowany portfel inwestycyjny - jeden instrument odzwierciedla zachowanie indeksów renomowanych giełd swiatowych.
  • Przejrzysta strategia inwestycyjna - celem subfunduszu jest jak najwierniejsze naśladowanie zmian indeksów.
  • Płynność - instrument notowany na giełdzie, może być kupowany i sprzedawany na każdej sesji, za pośrednictwem rachunku maklerskiego prowadzonego przez dowolne biuro maklerskie.
  • Korzyści z dywidend wypłacanych przez spółki z WIG20 i S&P500 (wartość indeksu DAX zwiększają dywidendy słek – indeks dochodowy, nie wypłaca dywidendy) - raz lub dwa razy w roku inwestorowi może być wypłacana przez fundusz dywidenda będąca ekiwalentem dywidendy wypłacanej przez spółki wchodzące w skład indeksu.
  • Niskie opłaty za zarządzanie - kilkukrotnie niższe od średnich opłat pobieranych przez tradycyjne TFI. W obrocie giełdowym tytułami uczestnictwa brak opłat manipulacyjnych oraz kosztów wejścia czy wyjścia.
  • Informacje na temat ETF-ów znajdują się również w prezentacjach zamieszczonych na stronie GPW.
  • Więcej informacji nt ETF na WIG20 w tym m.in. prospekt emisyjny, informacja o wartości aktywów netto oraz materiały edukacyjne przygotowane przez LYXOR AM znajdują się na stronie www.lyxoretf.pl

 

serwis giełdowy

amerbroker.pl 

 

 Komentarze

[2014-11-19] janek
RCFS3W20 i RCFS2W20 w razie niepomyślności czy strata może przekroczyć wartość depozytu?

[2020-02-15] Gość
Nie. Nie może. Certyfikat Faktor to instrument rynku kasowego. W drastyczny przypadku stracisz całość zainwestowanej kwoty.

Dodaj komentarz

Podpis  
Dołącz obraz (jpg, png, gif)